იოიოგის ეროვნული გიმნაზია (1964) ფოტო: Arne Müseler / www.arne-mueseler.com
იოიოგის ეროვნული გიმნაზია (1964) ფოტო: Arne Müseler / www.arne-mueseler.com
/

კენძო ტანგე – თანამედროვე იაპონური არქიტექტურა

წაკითხვა
1 წუთში წასაკითხი

ხათუნა ხაბულიანი საუბრობს კენძო ტანგესა და თანამედროვე იაპონური არქიტექტურის შესახებ.