ქალის („ჯოჯოხეთის“) კატრინ ბრეიასეული ანატომია

სხეული და სხეულის საშუალებით ქალის იდენტიფიკაცია ქალი რეჟისორების დიდი ნაწილის შემოქმედების ერთ-ერთი დომინანტური მოტივია. შემთხვევითი არ არის, რომ ქალები თვითიდენტიფიკაციისას სწორედ იმას გამოიყენებენ, რაც მათ საუკუნეების განმავლობაში აქცევდა აბსტრაქტული თაყვანისცემის ან სიძულვილის ობიექტად, მუზად ან ბინძურ მეძავად; გამოიყენებენ, როგორც ეროტიზირებული სიმბოლოს

წაიკითხე სრულად