ხელოვნების დასასრულის კონცეპტი

პოსტმოდერნისტული ხელოვნების ფილოსოფიურ ინტერპრეტაციათა მიმოხილვა მართებული იქნება დავიწყოთ არტურ კოლემან დანტოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოსაზრების განხილვით, რამდენადაც მისი ნაშრომები მეოცე საუკუნის მიწურულის ხელოვნების ფენომენოლოგიურ გააზრებაზეა მიმართული და ამასთან, გასათვალისწინებელია, თვით ავტორის ხანგრძლივი პრაქტიკაც არტ კრიტიკაში – ის წლების მანძილზე იყო The Nation-ის

წაიკითხე სრულად