/

ანა ბარჯაძე – გადასაღები ადგილების შერჩევა და მართვა

კინოსკოლა ლიტაგორა სპეცპროექტია, რომელიც საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა. პროექტის ფარგლებში მომზადდა 10 ვიდეო-ლექცია, რომელშიც კონკრეტული დარგის პროფესიონალი ვრცლად საუბრობს თემებზე:…

წაიკითხე სრულად

კულტურის როლი ევროპის გაერთიანების პროცესში

ნება მიბოძეთ გავიმეორო: ევროპა არ არის დამყარებული მხოლოდ ბაზარზე, იგი ასევე ემყარება ღირებულებებსა და კულტურას. ნება მიბოძეთ ერთი პირადი შენიშვნაც გავაკეთო: ღირებულებათა…

ბალეტი, როგორც ცნობიერების ნაკადი

XX საუკუნის დასაწყისში, ამერიკაში „Modern Dancing“-ის პროფესიული განვითარება, ცეკვის ამ ფორმის, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული სწავლების მეთოდების არსებობას უკავშირდება. ანუ,…

წაიკითხე სრულად

ტაიური და ქმერული ნანგი

თეატრალური ფორმების აღმოცენება და ჩამოყალიბება ინდოჩინეთის ქვეყნებში დაკავშირებული იყო რელიგიურ მსოფლმხედველობასთან, სარიტუალო პრაქტიკასა და კულტურულ ტრადიციებთან. ანგკორის იმპერიისა (IX-XIV) და 16-17 სს.-ის ტაის სახელმწიფოების არსებობის პერიოდში სასახლის კარზე გამართულ საკულტო…