© შალიკაშვილის პანტომიმის თეატრი
© შალიკაშვილის პანტომიმის თეატრი

ამირან შალიკაშვილი – პანტომიმის ისტორია და მისი განვითარება

წაკითხვა
1 წუთში წასაკითხი

ამირან შალიკაშვილისა და ბატისტ მარსოს ლექცია პანტომიმის ისტორიასა და მის განვითარებაზე შალიკაშვილის პანტომიმის სახელმწიფო თეატრში.

ვიდეოს წარმდგენია არტარეა.