ავტორები & კონტრიბუტორები

ბოგარტი საერთაშორისო ონლაინ მედიასაშუალებაა, რომლის მიზანი საზოგადოებისთვის კულტურისა და თანამედროვე ცხოვრების სტილის შესახებ ღირებული ინფორმაციის გაზიარებაა.

ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, კინომცოდნე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი.

ხელოვნებათმცოდნე, არტ-კრიტიკოსი და კურატორი. ორგანიზაცია "არტ & სოსაითის" დირექტორი.

საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციაციის პრეზიდენტი, გასტრონომიული კულტურის მკვლევარი. GIPA-ს ლექტორი.

ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის პროფესორი, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების თეორეტიკოსი, მედიათმეცნიერი.

მთარგმნელი, იურისტი, გიდი. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2022 წლიდან.

კინომცოდნე. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2022 წლიდან.

ჟურნალისტი, რეპორტიორი, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მაგისტრი. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2022 წლიდან.

ჟურნალისტი. აშუქებს პოლიტიკას, ადამიანის უფლებებსა და მიგრაციას. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2023 წლიდან.

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის მეცნიერი. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2022 წლიდან.

კულტურის ჟურნალისტი, ბლოგერი. კინომცოდნეობის მაგისტრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2023 წლიდან.

სახვითი ხელოვნების ნიმუშთა რესტავრატორი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მაგისტრი. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2023 წლიდან.

კულტურის კვლევების დოქტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორი თბილისის აპ. ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2023 წლიდან.

ხელოვნებათმცოდნე, კულტუროლოგი. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პედაგოგი. რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის მაგისტრი. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2023 წლიდან.

გრაფიკული დიზაინერი, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ბაკალავრიატის სტუდენტი თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2023 წლიდან.

კინომცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის მკვლევარი, ამავე უნივერისტეტის მოწვეული ლექტორი. ბოგარტის კონტრიბუტორი 2023 წლიდან.